Subsidiegids
en de agrarische en groene sector

Arbeidsparticipatie gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Jaarlijkse tegemoetkoming

Iemand die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, komt in aanmerking voor de tegemoetkoming van € 342,- netto, als hij op 1 juli 2013:

  • Een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV ontvangt (WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering).
  • 35% of meer arbeidsongeschikt is.
  • Verzekerd is voor de AWBZ.

Het bedrag is een compensatie voor de extra kosten die iemand met een ziekte of een handicap heeft. De betreffende werknemer ontvangt deze tegemoetkoming elk jaar in september automatisch op zijn rekening. Als de werkgever de uitkering ontvangt van één of meer werknemers, dan betaalt het UWV deze tegemoetkoming via de werkgever uit. Meer informatie kunt u vinden op de website van het UWV.